OBVESTILO STARŠEM, SKBNIKOM OTROK OŠ SVETI JURIJ

Spoštovani starši, skrbniki,

obveščam vas, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  COVID-19.

Povzetek odloka Vlade RS:

Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.«

(več …)

NAGOVOR STARŠEM PRED SAMOTESTIRANJEM

Spoštovani starši,

čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Ni nam lahko: ne otrokom, ne vam staršem, ne učiteljem in ne nam ravnateljem. Na vas se obračam s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom zagotovimo izobraževanje v šoli.

(več …)
SAMOTESTIRANJE UČENCEV

SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Štefanova ulica 5,
1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58

E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 187-399/2020/257

Datum: 10.11.2021

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV

I.

(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.

(več …)

OBVESTILO STARŠEM IN SKRBNIKOM OTROK OŠ SVETI JURIJ

Spoštovani starši, skrbniki,

obveščam vas, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  COVID-19.

Povzetek odloka Vlade RS:

Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.«

(več …)