Predmetnik

PREDMET RAZRED
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Nemški jezik 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Kemija 2 2
Fizika 2 2
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Gospodinjstvo 1 1,5
Izbirni predmeti 2/3 2/3 2/3
Neobvezni izbirni predmeti – prvi tuji jezik 2
Neobvezni izbirni predmeti – drugi tuji jezik 2 2 2
Neobvezni izbirni predmeti – drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1 2/1 2/1
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

 

(Skupno 833 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost