Spoštovani starši,

čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Ni nam lahko: ne otrokom, ne vam staršem, ne učiteljem in ne nam ravnateljem. Na vas se obračam s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom zagotovimo izobraževanje v šoli.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021), s katerim za učence osnovne šole določa obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. 

Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Odlok določa, da se bo učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvedli na način, kot določa odlok, začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se bodo izobraževali na daljavo. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, nas prosim o tem obvestite, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati. Testiranje bo potekalo tako, da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali po protokolu šole.  Starši boste  pred testiranjem podali pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja vašega otroka s testom HAG za somotestiranje.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavihttps://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.

Ravnatelj se za spoštovanje in izvajanje varnostnih ukrepov ne odloča na lastno pest in ne gre za osebno samovoljno odločitev, temveč je ta odločitev sprejeta v skladu s predpisi in pristojnostmi, ki jo ima ravnatelj kot zastopnik vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Kot odgovorna oseba naše šole sem skladno s čl. 49 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja odgovoren zagotavljati zakonitost delovanja šole, izvrševati odločbe državnih organov ter zagotoviti zdravo in varno okolje vsem učencem in zaposlenim. Kot ravnatelj sem dolžan spoštovati in izvrševati vse pravno zavezujoče akte, med slednje se uvrščajo tudi odloki vlade. Želim pa izpostaviti, da ravnatelj ni in ne more biti pristojen za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov, dolžan jih je zgolj izvrševati, za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov  je izključno pristojno le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok vlade je objavljen v Uradnem listu RS, je v veljavi in uporabi ter je za vse nas zavezujoč.

Z velikim upanjem se obračam na vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli sprejeli na miren način in z razumevanjem. Razumem tudi starše, ki ne bodo podali soglasja za samotestiranje učencev, in se bodo s tem za svojega otroka odločili za pouk na daljavo.

Zagotavljam pa vam, da bomo vaše odločitve dosledno spoštovali in da noben otrok ne bo na kakršenkoli način podvržen nedopustnemu posegu v njegovo telesno oziroma duševno integriteto. Ob zaključku bi vas ponovno želel zaprositi, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist otrok in na čim bolj miren, odgovoren in dostojanstven način skupaj prehodimo to izjemno težko obdobje, ki ga živimo.

V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti in razdvojenosti. Ni potrebno, da to prenesemo tudi v šolo. Kljub težkim razmeram si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju. To nam bo uspelo le z vašo podporo.

Verjamem, da vam je vsem poznana  kritična  situacija  glede zdravstvene varnosti glede COVIDa-19. Družba kot celota in vsak posameznik, kolikor je v naši moči, smo dolžni storiti vse, da zamejimo širjenje virusa COVID-19. Trdno sem prepričan, spoštovani starši, da bomo ob vaši pomoči uspeli, zato se vam iskreno zahvaljujem in prosim za strpnost ter razumevanje.

S spoštovanjem.                                                    Ravnatelj: Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

(Skupno 80 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost