Starši

SVET STARŠEV

Iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO (ZOFVI-NPB7) dne 24. 8. 2009, 66. člen (svet staršev) 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Starši imate možnost kontakta tudi preko e-poštnega naslova sveta staršev: svet.starsev.ossj@gmail.com.

Nanj lahko naslavljate svoja vprašanja in pobude, predstavniki Sveta staršev pa jih bodo zbirali ter predstavili na naslednji seji.

(Skupno 377 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost