UKREPANJE OB POJAVU OKUŽBE S SARS-COVID-2

Spoštovani starši.

Ponovno beležimo porast okužb v šoli in vrtcu, zato vas seznanjamo z navodili  NIJZ glede ukrepanja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s Sars-CoV-2:

V primeru, da učenec/otrok razvije simptome značilne za covid-19, o tem obvestite pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, skladno z obstoječo prakso.

Če je rezultat samotestiranja pozitiven, je potrebno ukrepanje po naslednjih korakih:

(več …)

NOV ODLOK O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19

Spoštovani,

na podlagi objav v Uradnih listih št. 21/22 in 22/22, začnejo 21. 2. 2022 v vzgojno-izobraževalnih zavodih veljati nekatere spremembe:

  • samotestiranje zaposlenih in učencev se ukinja,
  • zaposlenim in učencem ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT,
  • v primeru visoko rizičnega stika s povzročiteljem bolezni covid-19 ni več karantene,
  • ni več predpisanega pouka na daljavo za učence, ki nimajo soglasja staršev za samotestiranje,
  • ostaja obveznost nošenja zaščitnih mask, vzdrževanja medsebojne razdalje, razkuževanja rok in prezračevanja poslovnih prostorov;
  • pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih je treba upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2,
  • ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 je potrebno ravnati v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEVI.
(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro
identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s
tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.
(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe
samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

(več …)

Protokol ukrepanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-Cov-2 na OŠ Sveti Jurij od 19. 1. 2022 naprej

1. Učenci opravljajo samotestiranje 3 na teden. V primeru pozitivnega testa na samotestiranju, starši učenca s sumom na okužbo ukrepajo v skladu s protokolom (obvestijo otrokovega pediatra in ukrepajo v skladu z njegovimi navodili).

2. Če je potrditveni test s PCR metodo pozitiven (starši ste rezultat dolžni sporočiti šoli v 12 urah od prejetja), šola ukrepa v skladu z navodili NIJZ:

(več …)

POSREDOVANJE OBVESTILA NIJZ

DIREKTORAT ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN OSNOVNO ŠOLSTVO

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana                       T: 01 400 52 00 F: 01 400 53 21

Številka: 6030-2/2022/9

Datum:     16. 1. 2022

Zadeva: Obvestilo NIJZ

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in direktorji!

Predhodno smo vas že obvestili o nujnem sporočilu Nacionalnega Inštituta za javno zdravje (NIJZ) o nadaljnjem ukrepanju v primerih posredovanja seznamov visokorizičnih stikov v oddelkih.

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravljate v vašem zavodu, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Ob tem nas NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.

(več …)

SEZNANITEV Z OKROŽNICO MIZŠ – uvajanje sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šolah v šolskem letu 2021-2022

V Ul. RS št. 3/22 z dne 7.1. 2022 je bil objavljen Sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022.

S sklepom se zaradi epidemioloških razmer in v zvezi s tem nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

določa ocenjevanje znanja do konca šolskega leta 2021/2022.

(več …)
Dostopnost