Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Učenci se vanj vključijo na podlagi soglasja staršev po koncu pouka. Podaljšano bivanje traja do 15.40.

Vsebuje naslednje elemente:

  • samostojno učenje,
  • sprostitveno dejavnost,
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa,
  • prehrano.

V šoli so organizirani štirje oddelki podaljšanega bivanja, dva oddelka na matični šoli za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in en oddelek za učence 4. in 5. razredov. Na podružnični šoli na Pertoči pa je organiziran en oddelek podaljšanega bivanja.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB-ja predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim soglasjem staršev.

V letošnjem šolskem letu bo vzgojno-izobraževalno delo po pouku potekalo v štirih oddelkih podaljšanega bivanja.

Na matični šoli so organizirani trije oddelki (OPB 1, OPB 2 in OPB 3), en oddelek (OPB 4) pa na podružnični šoli na Pertoči. V oddelke so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Na matični šoli se učenci OPB 3 v času od 14.50 do 15.40 pridružijo oddelkoma OPB 1 oz. OPB 2 v skladu z navodili MIZŠ.

 

SPLOŠNI CILJI V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA

Učencem je potrebno:

  • zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno ter fizično okolje za razvoj in izobraževanje;
  • omogočiti in dovoljevati redno, samostojno ter uspešno opravljanje vseh obveznosti za šolo, po potrebi pa jim nuditi tudi ustrezno strokovno pomoč, da skupno načrtujejo, sooblikujejo in izbirajo dejavnosti ter programe posameznih dejavnosti;
  • omogočiti, da razumejo pomen znanja za svoj osebni razvoj in odraščanje;
  • omogočiti razumevanje pomena kakovostnih medsebojnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in pozitivno klimo v oddelku.
(Skupno 187 obiskov, današnjih obiskov 1)