I.
(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro
identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s
tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.
(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe
samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.


II.
(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v prostorih vzgojnoizobraževalnih
zavodov (v nadaljevanju: VIZ) za vse učence osnovnih šol in za otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov (vnadaljevanju: učenci).
(2) Učenci s posebnimi potrebami, ki samotestiranja iz zdravstvenih razlogov ali ovir oziroma
motenj ne morejo izvesti v vzgojno-izobraževalnem zavodu, samotestiranje s starši ali
zakonitimi zastopniki opravijo doma, nato šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na
evidenčnem listu. Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za
delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se s šolami dogovorijo, ali se bodo otroci
in mladostniki testirali v šoli ali v zavodu.
(3) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno in brezplačno.
(4) Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih,
sredah in petkih. V kolikor je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se
testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
(5) Samotestirajo se učenci, ki niso bili cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili
cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev.

(6) Učencu pripada za samotestiranje 20 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi
starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o
vpisu oziroma vključenosti v zavod.

III.
(1) Učenec, ki je bil v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojnoizobraževalnem
zavodu v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, če se v vzgojno-izobraževalnem zavodu testira s testi HAG za samotestiranje vsak dan v obdobju sedmih dni.
(2) Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojnoizobraževalnem
zavodu, pa se napoti oziroma se mu odredi ukrep karantene na domu, če je bila v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencev.
(3) Testiranje s testi HAG za samotestiranje velja za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v
obšolskih dejavnostih med časom, ko učenec uveljavlja izjemo od napotitve oziroma odreditve ukrepa karantene na domu.
(4) Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojnoizobraževalnem
zavodu, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu in se mu tudi ni treba testirati s testom HAG za samotestiranje, če je prebolel COVID-19 kar dokazuje z dokazilom:

  • o pozitivnem rezultatu potrditvenega testa na virus SARS-CoV-2 , ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata minilo manj kot 45 dni.
  • ali je prebolel COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu potrditvenega testa, ki je starejši od desetih dni in je bil cepljen z drugim odmerkom cepiva.
    (5) Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojnoizobraževalnem zavodu, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, in se mu tudi ni treba testirati s testom HAG za samotestiranje, če predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

IV.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARSCoV-
2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. Samotestiranje se izvaja skladno z navodili proizvajalca.

V.

(1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne
okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo njegovi starši oziroma
zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo
napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
(2) Učenci test izvedejo v prostorih, ki ga določi izvajalec izobraževalnega programa.
Samotestiranje se izvede tako, da je med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna
medosebna razdalja.
(3) Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem
predelu, tako da jim pokriva samo usta.
(4) Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se učencu približa v neposredno
bližino le v primeru, ko je to nujno. Ravna skladno z navodili pooblaščenega specialista
MDPŠ, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih
mestih.
(5) Učenec si pred pričetkom postopka umije roke. Na čisto delovno površino položi brisačko
za enkratno uporabo na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja.
(6) Po opravljenem testiranju po potrebi prebriše uporabljeno površino mize. Na koncu
brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečo za zbiranje
odpadkov.
(7) Po opravljenem testiranju si učenec umije/razkuži roke.
(8) Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje, je treba prostor dobro prezračiti. V primeru, da je
kateri izmed upravičencev pozitiven, je treba prostor dodatno očistiti/razkužiti.
(9) Odpadke pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne
materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je treba
odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači,
odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično
vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov,
kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za
mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki
nastalimi pri izvajanju samo-testiranja naj se nikoli ne odpira.
VI.
(1) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 učenec in
ravnatelj/direktor ravnata v skladu z Navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu).
(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 ravnatelj/direktor o
tem obvesti starše oziroma njegove zakonite zastopnike.
(3) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenca, ga njegovi starši oziroma
zakoniti zastopniki v roku 24 ur napotijo na HAG testiranje.
(4) O napotitvi na PCR testiranje odloči le osebni zdravnik ali pediater.
(5) Učenec v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja HAG počaka v samoizolaciji. Učenec
ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati
priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
(6) V primeru pozitivnega HAG / PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo
ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega
osebnega zdravnika.
(7) Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z
navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu).
(8) V primeru negativnega HAG / PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma
pouka.

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost