Vključitev otroka v šolo po preboleli bolezni

Spoštovani starši!


Šola je prostor, kjer se zbira večje število ljudi, posledično pa to dopušča hitrejše širjenje nalezljivih bolezni, zato je zelo pomembno, da prihajajo učenci v šolo zdravi. Da boste lažje ocenili, kdaj lahko otroka pošljete v šolo, so vam lahko v pomoč smernice NIJZ s katerimi vas seznanjamo na e-povezavi:

https://www.nijz.si/sl/vkljucitev-otroka-v-vrtec-solo-po-preboleli-nalezljivi-bolezni-ali-okuzbi-smernice

(več …)

UKREPANJE OB POJAVU OKUŽBE S SARS-COVID-2

Spoštovani starši.

Ponovno beležimo porast okužb v šoli in vrtcu, zato vas seznanjamo z navodili  NIJZ glede ukrepanja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s Sars-CoV-2:

V primeru, da učenec/otrok razvije simptome značilne za covid-19, o tem obvestite pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, skladno z obstoječo prakso.

Če je rezultat samotestiranja pozitiven, je potrebno ukrepanje po naslednjih korakih:

(več …)

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEVI.
(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro
identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s
tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.
(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe
samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

(več …)

POSREDOVANJE OBVESTILA NIJZ

DIREKTORAT ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN OSNOVNO ŠOLSTVO

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana                       T: 01 400 52 00 F: 01 400 53 21

Številka: 6030-2/2022/9

Datum:     16. 1. 2022

Zadeva: Obvestilo NIJZ

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in direktorji!

Predhodno smo vas že obvestili o nujnem sporočilu Nacionalnega Inštituta za javno zdravje (NIJZ) o nadaljnjem ukrepanju v primerih posredovanja seznamov visokorizičnih stikov v oddelkih.

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravljate v vašem zavodu, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Ob tem nas NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.

(več …)

SEZNANITEV Z OKROŽNICO MIZŠ – uvajanje sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šolah v šolskem letu 2021-2022

V Ul. RS št. 3/22 z dne 7.1. 2022 je bil objavljen Sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022.

S sklepom se zaradi epidemioloških razmer in v zvezi s tem nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

določa ocenjevanje znanja do konca šolskega leta 2021/2022.

(več …)
Dostopnost