Učenci  4., 5., 6., 7., 8. in 9.  razreda bodo z naslednjim šolskim letom lahko obiskovali tudi pouk neobveznih  izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, izjema je drugi tuji jezik (v našem primeru angleščina za 4.,5., 6.,r), ki se izvaja dve uri tedensko.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Učenec lahko svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju ali pa vsako šolsko leto izbere (ali pa sploh ne izbere) drugi predmet.

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za  vsako šolsko leto posebej. Učna skupina pri predmetu tehnika in šport se bo predvidoma delila, če bo v njej 21 ali več učencev, medtem ko je za ostale učne skupine normativ 28 učencev.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur (npr. umetnost/tehnika), v tem primeru na 14 dni.

Učenci 1. razreda imajo možnost obiskovati neobvezni izbirni predmet: drugi tuji jezik NEMŠČINA.

Izbirni predmeti v svoji zasnovi omogočajo prilagajanje individualnim razlikam in interesom otrok. Svetujemo, da se skupaj z otrokom pogovorite in presodite, kaj je tisto, kar otrok glede na svoje zmožnosti potrebuje. Zaradi organizacije pouka vas še posebej prosimo, da svojo odločitev res premislite, da bomo lahko kvalitetno načrtovali novo šolsko leto.

V primeru morebitnih vprašanj, se obrnite na šolsko svetovalno službo (Andreja Sraka, tel: 5598770,  email: andreja.sraka@ossvj.si )

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost