NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šol letu 2022/2023

Učenci  4., 5. in 6. razreda bodo z naslednjim šolskim letom lahko obiskovali tudi pouk neobveznih  izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

(več …)

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred.

(več …)

VABILO NA RODITELJSKI SESTANEK

Številka: 60303-3/2021-4

Datum: 3. 5. 2022

VABILO NA RODITELJSKI SESTANEK

Spoštovani starši.

Vljudno vas vabimo na 3. roditeljski sestanek za starše, ki bo v četrtek, 12. 5. 2022.

Sestanki bodo potekali po oddelkih v skladu z vabilom in dnevnim redom, ki ga boste prejeli.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami.

Ravnatelj: Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

Dan odprtih vrat OŠ Sveti Jurij, 26. 4. 2022

Dan odprtih vrat OŠ Sveti Jurij, 26. 4. 2022

V torek, 26.4.2022 je na šoli potekal dan odprtih vrat na temo »Eko dan«. Učenci so izdelovali izdelke iz recikliranih proizvodov, ki so jih našli doma. Učenci 1. razredov so pripravili okusne sadne napitke, učenci 2. razredov so izdelali hranilnike v obliki pikapolonice, učenci 3. razreda so izdelali različne igre iz odpadnega kartona in embalaže, učenci 4. razredov so postali kuharski mojstri ter pripravili odlične namaze.

(več …)