Strokovni delavci

1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

 Razred  Razrednik  Pogovorne ure   E-naslov
1. a

Valerija Horvat

Brigita Gomboc
Nataša Rajšp

 

valerija.horvat@ossvj.si

brigita.gomboc@ossvj.si
natasa.rajsp@ossvj.si

1. b Suzana Kuzmič   suzana.kuzmic1@ossvj.si
2. a Klavdija Gomboc   klavdija.gomboc@ossvj.si
2. b Andreja Vertič   andreja.vertic@ossvj.si
3. a Rozvita Jančič   rozvita.jancic@ossvj.si
1. c, 2. c

Suzana Ficko Matko

Kaja Kous

 

suzana.ficko-matko@ossvj.si

kaja.kous@ossvj.si

3. c Sandra Forjanič Čantala   sandra.forjanic-cantala@ossvj.si

 2. vzgojno-izobraževalno obdobje 

 Razred  Razrednik  Predmet   Pogovorne ure   E-naslovi 
4. a Tea Bertalanič     tea.bertalanic@ossvj.si
4. b Tina Frešer     tina.freser@ossvj.si
5. a Andreja Burina     andreja.burina@ossvj.si
5. b Jasna Šarkanj     jasna.sarkanj@ossvj.si
6. a Liljana
Hjadinjak Zelko
SLJ, DKE   liljana.hajdinjak-zelko@ossvj.si
6. b Anita Nemec MAT   anita.nemec@ossvj.si

 3. vzgojno-izobraževalno obdobje

Razred Razrednik Predmet  Pogovorne ure   E-naslov 
7. a Bojana Škaper Mertelj FIZ, TIT,  računalničarka   bojana.skaper-mertelj@ossvj.si
7. b Mateja Klement GUM, ANI, MPZ, OPZ   mateja.klement@ossvj.si
8. a Klaudija Skerbinšek TJN    klaudija.skerbinsek@ossvj.si
9. a Maja Potočnik Barbelj ZGO, GEO   maja.potocnik-barbelj@ossvj.si
9. b Tatjana Grah Marič SLJ, DKE   tatjana.grah-maric@ossvj.si

 Oddelki podaljšanega bivanja 

Oddelek Razrednik  Pogovorne ure   E-naslov 
OPB I Kaja Kous   kaja.kous@ossvj.si
OPB II Vida Šafer   vida.safer@ossvj.si
OPB III Nataša Rajšp   natasa.rajsp@ossvj.si
OPB IV Branka Klarič   branka.klaric@ossvj.si
OPB IV
(Pertoča)
Brigita Gomboc  

brigita.gomboc@ossvj.si

 

Ostali strokovni delavci 

Učitelj Predmet  Pogovorne ure   E-naslovi 
Ane Mari Čerpnjak  OPB I, III
  anemari.cerpnjak@ossvj.si
Matej Gider LUM, LS 2, LS 3   matej.gider@ossvj.si
Igor Šuša ŠPO, NŠP, ŠSP, IŠP   igor.susa@ossvj.si
 Klementina Kosednar Ceiger defektologinja   klementina.kosednar-ceiger@ossvj.si
 Aleksander Mencigar ŠPO   aleksander.mencigar@ossvj.si
Andreja Ošlaj OPB III,
knjižničarka
  andreja.oslaj@ossvj.si
Ines Horvat NAR, BIO, KEM, POK   ines.horvat@ossvj.si
Katarina Marič TJN, AI1, AI3, AI2, N2A, OPB III   katarina.maric@ossvj.si
Drago Šafer GOS, BIO, SPH   drago.safer@ossvj.si
Janja Ljubec MAT, NRA   janja.ljubec@ossvj.si
Anita Fartek Psihologinja   anita.fartek@ossvj.si
Andreja Sraka Pedagoginja   andreja.sraka@ossvj.si

 

(Skupno 4.760 obiskov, današnjih obiskov 4)