Popestrimo šolo

javni     ministrstvoNalozba

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« in operacije »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«.

 

OPIS AKTIVNOSTI

 

PONAVLJAM, OBNAVLJAM, SE UČIM

Podaktivnost je namenjena učencem, ki izhajajo iz ranljivih skupin in imajo posledično učne težave.

Delo z učenci z učnimi težavami bo potekalo popoldanskem času na domu ali v šoli. Podaktivnost bo obsegala pomoč pri opravljanju domačih nalog, urejanju zapiskov, učenju, pripravi govornih nastopov, seminarskih nalog in ostalih šolskih zadolžitev. Pri učencih bomo razvijali digitalno pismenost, uporabljali bomo različno informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

BRALNI KLUB

Učenci bodo v sklopu te podaktivnosti razvijali različne bralne veščine in tehnike branja. Učence prve triade bomo popeljali v svet pravljic in skupaj z njimi podoživljali le te. Učenci bodo poustvarjali in jim na ta način približali svet knjige.

Z učenci druge in tretje triade bomo razvijali motivacijo za branje, saj na šoli ugotavljamo, da motivacija za branje z leti upada. Knjigo in branje jim bomo poskušali približati tudi s pomočjo elektronskih bralnikov. Za učence s težavami pri branju bomo organizirali delavnice in skupaj urili branje.

ŠOLA OTROKOVIH PRAVIC IN DOLŽNOSTI

Učenci Romi bodo pri tej podaktivnosti razvijali zavest o tem, da iz njihovih pravic izhajajo tudi njihove dolžnosti in da sta ta dva pojma neločljivo povezana. Spoznali bodo splošno konvencijo o otrokovih pravicah v povezavi s pravicami in dolžnostmi romske etnične skupnosti. K sodelovanju bomo povabili tudi predstavnike romske skupnosti in na šoli obeležili svetovni dan Romov. Pripravili bomo različne delavnice, plakate, izdelke učencev in razstavo romske književnosti.

ŠOLA ZA NADARJENE UČENCE

Podaktivnost je namenjena nadarjenim učencem s katerimi bomo razvijali različne spretnosti. Cilji šole za nadarjene so spodbujanje sodelovanja med učenci, spodbujanje ustvarjalnosti in odgovornosti predvsem pa uporaba drugačnih oblik in metod dela in medsebojno druženje. Z nadarjenimi učenci se bomo udeležili tudi sobotne šole za nadarjene učence šole, za katero bomo pripravili delavnico. Z učenci bomo razvijali mnogotere inteligence (po Gardnerju). Nadarjene učence bomo popeljali tudi v svet kulture, ogledali si bomo kulturno prireditev.

KUHAJMO IN PECIMO SKUPAJ

Osrednja vsebina te podaktivnosti bo izdelava finega peciva in spoznavanje različnih tehnik kuhanja. Učenci bodo raziskovali in spoznali tradicionalne lokalne jedi, jih sami pripravili in predstavili v modernejši obliki. S svojim delom se bodo prestavili na kuharskem  tekmovanju.

Pri peki finega peciva bodo spoznali različne sestavine za pripravo slaščič in ustrezno pripravo le teh. Razvijali bodo tehnike krašenja peciva in tort.

POPESTRITEV ŠOLSKIH PROSTOROV

V podaktivnosti bomo pripravljali različne dekorativne materiale za popestritev šolskih prostorov (avle, jedilnice, hodnikov…). Učenci bodo načrtovali tematiko za popestritev šole, glede na letni čas, praznike, različne mednarodne dneve, običaje… Razvijali bodo spretnosti načrtovanja, izdelovanja izdelkov in postavljanja le teh v prostor ter spoznavali različne načine krašenja.

ZELIŠČA IN NJIHOVA UPORABNOST

Ker nas obdaja prečudovita narava bodo učenci spoznavali zelišča v naši okolici ter njihovo uporabnost ter shranjevanje. Spoznali bodo tehnike sušenja in načine uporabe in rabe zelišč. Izdelovali bodo različna mila, eterična olja, namaze in čaje. Izdelali bodo tudi ustrezne embalaže za shranjevanje naših izdelkov. Pri tem se bodo naučili tudi različne tehnike zavijanja in dekoracije izdelkov.

USTVARJAJMO SKUPAJ

Učenci bodo ustarjali iz različnih materialov (papir, les, tekstil, karton, plastelin, guma, das masa…) in spoznavali različne tehnike obdelave le teh.

Razvijali bodo svojo ustvarjalnost in kreativnost ter ročne spretnosti. Na novo bodo odkrili umetnost kvačkanja, pletenja in vezenja.

TUDI STARO JE LAHKO UPORABNO

Izvedli bomo ustvarjalni tabor, kjer bodo učenci načrtovali  kako iz odpadnih materialov (papir, tekstil, kartonke, guma,…) ustvarjati nove in uporabne izdelke. Učenci v tej podaktivnosti urijo in razvijajo kreativnost in ročne spretnosti ter ugotavljajo, da je staro lahko tudi uporabno in razvijajo čut za čisto okolje. Pri svojem delu bodo uporabljali tudi šivalni stroj, spoznavali bodo različne tehnike izrezovanja in sestavljanja izdelkov. Na koncu bodo svoje izdelke predstavili na razstavi, katero bodo sami organizirali.

JEZIKOVNI TABOR

Ker naši učenci živijo v bližini avstrijske meje, bomo v sklopu te podaktivnosti razvijali spretnosti vsakdanjega sporazumevanja v nemščini hkrati pa razvijali kulturno zavest. Menimo, da je spoznavanje kulture in običajev posameznega naroda pomembno za širjenje splošne razgledanosti vsakega učenca. Poudarek bomo namenili spoznavanju različnih in podobnih ljudskih običajev in navad pri nas in v sosednji Avstriji. Učenci bodo v sklopu te podaktivnosti razvijali zavest, da je slovenščina enako pomembna kot drugi svetovni jeziki. Kljub naši majhnosti lahko veliko prispevamo k svetovni kulturi.

ŽIVLJENJE V NARAVI JE ZABAVNO

Tabor bo namenjen učencem prve triade. Učenci se bodo naučili osnov preživetja v naravi. Spoznali bodo načine orientacije s pomočjo karte in kompasa. Naučili se bodo pravilno postaviti šotor, varno zakuriti ogenj v naravi in na ognju pripraviti obrok… Spodbujali bomo medsebojno sodelovanje, ki je ključno za preživetje v naravi. Tabor bomo popestrili z različnimi družabnimi  in športnimi igrami.

ŽIVLJENJE V NARAVI

Tabor bo namenjen učencem druge in tretje triade. Poglavita vsebina te aktivnosti bo spoznavanje taborniških veščin (postavljanje šotorov in bivakov, ogenj, kuhanje v naravi, prva pomoč, vezi in vozli, orientacija…). Aktivnost bo namenjena tudi za krepitev dobrih medsebojnih odnosov, sproščenemu druženju in krepitvi prijateljstva. Tabor bomo popestrili z različnimi družabnimi in športnimi igrami.

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost