Osnovni podatki

Sveti Jurij 13

9262 Rogašovci

Tel: 02 55 71 003

Fax: 02 55 88 480


USTANOVITELJ

Ustanovitelj Osnovne šole Sveti Jurij je občina Rogašovci.

SESTAVA

V sestavo Osnovne šole Sveti Jurij sodijo:

 • Osnovna šola Sveti Jurij,
 • Podružnična osnovna šola Pertoča,
 • Vzgojno varstvena enota vrtec Rogašovci,
 • Vzgojno varstvena enota pri matični šoli Sveti Jurij,
 • Vzgojno varstvena enota pri Podružnični osnovni šoli Pertoča.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš Osnovne šole Sveti Jurij je določen z odlokom občine Rogašovci in zajema naslednja naselja:

 • za matično šolo: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Sveti Jurij in Večeslavci;
 • za podružnično šolo Pertoča: Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci.

Šolski okoliš matične in podružnične šole je hkrati vzgojno-varstveni okoliš enot vrtca Rogašovci, enote vrtca pri matični šoli Sveti Jurij in enote vrtca pri podružnični osnovni šoli Pertoča.

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda

Strokovni organi šole:

 • učiteljski zbor
 • vzgojiteljski zbor
 • programski učiteljski zbor
 • oddelčni učiteljski zbor
 • razrednik
 • strokovni aktivi

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

(Skupno 4.463 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost