Knjižnični red

ČLANSTVO

Vsi učenci, učitelji in ostali delavci naše šole so člani naše šolske knjižnice. Članarine ni. Od vpisa naprej si lahko člani brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

 

ČAS IZPOSOJE

Knjižnica je za izposojo odprta v skladu z urnikom, ki je izobešen na vratih knjižnice in objavljen na strani OŠ Sveti Jurij.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabniki knjižnice si lahko gradivo izposojajo na dom ali v čitalnici.

Knjige (strokovne in leposlovne) se izposodijo za 14 dni. V izjemnih primerih lahko knjigo podaljšate. Po tem roku je potrebno knjigo vrniti.

Knjige za bralno značko in domače branje se izposojajo le za 14 dni, po tem roku jih je potrebno vrniti in se ne podaljšujejo.

Neknjižno gradivo (avdio in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke, igre …) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga lahko izposodijo le učitelji, učenci pa ga lahko uporabljajo le v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, priročniki, atlasi) lahko uporabniki uporabljajo v čitalnici. Izjemoma si ga lahko izposodijo za krajši čas, če ga potrebujejo pri pouku.

Serijske publikacije ( časniki, časopisi) si uporabniki ne izposojajo in jih prebirajo le v čitalnici.

Rezervacije gradiva ni.

Učenci si med poletnimi počitnicami ne izposojajo gradiva.

Izposojenega gradiva ni dovoljeno izposojati dalje brez vednosti knjižničarke.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim, po vsebini enakovrednim gradivom, in sicer v dogovoru s knjižničarko ali povrne vrednost gradiva.

 

Obnašanje v knjižnici

ZLATA PRAVILA – SMEM

ŽELEZNA PRAVILA – NE SMEM

BEREM KNJIGE IN REVIJE

NE HODIM V ČEVLJIH

PIŠEM REFERATE IN SEMINARSKE NALOGE

NE JEM IN NE PIJEM

NAJDEM SVOJ MIR

SE NE LOVIM IN SKRIVAM

SE UČIM

NE VPIJEM

PIŠEM DOMAČO NALOGO

NE TEKAM PO KNJIŽNICI

TIHO SE POGOVARJAM S PRIJATELJI

NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA

REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE

NE PREKLINJAM

BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD

SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH

UPORABLJAM RAČUNALNIK

SE NE PRETEPAM

POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM

NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG

POZDRAVLJAM IN SE ZAHVALIM

NE HODIM PO STOLIH

 

UPORABA RAČUNALNIKOV

Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta.

Prednost pri iskanju imajo učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo in učenci, ki nimajo doma računalnika.

Prepovedana je uporaba računalniških igric, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje, uporaba facebooka ali podobno.

NI DOVOLJENO:

  • brisanje nameščenih programov,
  • nameščanje programov,
  • uničevanje strojne opreme.
(Skupno 302 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost