Razpisni pogoji natečaja:

  1. SODELOVANJE NA NATEČAJU

Na stripovskem natečaju OŠ Sveti Jurij lahko sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda.

  • VSEBINA PRISPEVKOV

Področje prispevkov je strip, torej literarno in likovno ustvarjanje na temo »KORONA BREZ BONTONA«.

  • OBLIKA PRISPEVKOV

Prispevki morajo biti oddani v 1 izvodu, ki obsega format risalnega lista.  Tehnika izdelka ni določena. Izdelek mora imeti na prednji strani naslov in mora biti opremljen z obveznimi podatki sodelujočega učenca.

Obvezni podatki na zadnji strani izdelka so:

  • Ime in priimek avtorja
  • Starost učenca
  • Razred in oddelek
  • Mentor (izbirno)
  • DRUGI POGOJI NATEČAJA

Avtor se lahko prijavi z največ 2 novonastalima deloma, s tem, da je lahko nagrajeno le eno delo istega avtorja. V razpisu ne upoštevamo skupinskih del.

Prispevke ne vračamo avtorju, temveč ostanejo v lasti šole. Nagrado avtor prevzame osebno na šoli.

S podpisom na prijavnici avtor/zakoniti zastopnik soglaša, da lahko organizator za izvedbo natečaja shranjuje njegove podatke ter da se osebni podatki udeleženca/nagrajenca natečaja javno objavijo. Prijavnico avtor odda skupaj z izdelkom.

  • TRAJANJE NATEČAJA IN PODELITEV NAGRAD NAGRAJENCEM

Natečaj traja od dneva javne objave natečaja na spletni strani šole in v drugih prostorih OŠ Sveti Jurij do 31.3. 2021.

Komisija bo nagradila po en najboljši prispevek v vsaki kategoriji (kategorija I.: prva triada; kategorija II.: druga triada; kategorija III.: tretja triada), prav tako bo komisija pripravila razstavo, na kateri bodo razstavljena nagrajena dela in nekaj izbranih del po strokovnem mnenju komisije. Nagrajenci in vsi ostali sodelujoči bodo obveščeni pisno na oglasni deski v prostorih šole oz.na šolski spletni strani. Podelitev nagrad bo potekala v avli šole ob nagovoru ravnatelja učencem.

Kriteriji ocenjevanja so: vsebina, sporočilnost, izvirnost, izvedba, kvaliteta.

Prispevke s prijavnico pošljite na naslov: OŠ Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, z dopisom Stripovski natečaj 2021 ali dostavite osebno nosilki natečaja učiteljici Ane Mari Čerpnjak (lahko tudi kot fotografije na spodnji e-naslov). Za vsa nadaljnja vprašanja pišite na anemari.cerpnjak@ossvj.si ali se oglasite osebno pri nosilki natečaja.

(Skupno 93 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost