Datum: 2.3.2020
Številka: 181-1/2020-1

Na podlagi obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
z dne 24. in 26. 2. 2020 in Napotkov MIZŠ za pripravo načrta zagotavljanja
kontinuiranega dela v vzgojno izobraževalnih, visokošolskih in
raziskovalnih zavodih v času koronavirusa izdaja ravnatelj naslednji

 

NAČRT OŠ SVETI JURIJ ZA ZAGOTAVLJANJE
KONTINUIRANEGA DELA
V ČASU POJAVLJANJA KORONAVIRUSA


 1. Namen načrta OŠ Sveti Jurij za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Z načrtom OŠ Sveti Jurij za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju: Načrt) želimo:

 • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno izobraževalno delo;
 • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno izobraževalnega procesa;
 • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, otroki/učenci, starši, ministrstvom in javnostjo;
 • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu;
 • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.

 1. Vodenje in koordinacija izvajanja Načrta

Ravnatelj je imenoval delovno skupino za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa v naslednji sestavi:

 • Andreja SRAKA, predsednik
 • Marjeta ŠINKO, član
 • Nataša RAJŠP, član
 • Anna Sarkany, dislocirani oddelek GŠ Murska Sobota

Delovna skupina je imenovana za dopolnjevanje Načrta ter skrbi za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa.

 

 1. Ravnanje v primeru okužbe

Splošni preventivni in specifični ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom so naslednji:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

Pri vhodu v šolo/vrtec se namestijo razkužila za roke. Pri delu s strankami, učenci ali otroki se zaposleni zavarujejo ob morebitnem sumu okužbe s koronavirusom (stranka, učenec ali otrok kaže znake okužbe) s takojšnjim umivanjem rok, razkuževanjem, po potrebi večkrat na dan.

V primeru povečane nevarnosti pandemije se postopa po večjih ukrepih zaščite pred morebitnim širjenjem (določi poseben prostor z opozorilom, da se vstopa posamezno). Če posameznik pri sebi opazi bolezenske znake koronavirusa, ostane doma in pokliče osebnega zdravnika, ki bo svetoval kako ravnati. Zaposleni delavec po potrditvi okužbe s strani zdravnika, obvesti delodajalca. Starši učenca/otroka po potrditvi okužbe s strani zdravnika obvestijo šolo.

 

 1. Znaki okužbe in prenašanje bolezni

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah. Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m. Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano. Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni.

 

 1. Določitev ključnih nalog

Delovna skupina bo dnevno spremljala spletno stran NIJZ ter skrbela za obveščenost vseh deležnikov, najbolj v primeru, da bi bilo potrebno sprejeti dodatne ukrepe.

Zaposleni bodo obveščeni in seznanjeni s trenutno aktualnimi preventivnimi ukrepi in načrtom pripravljenosti zavoda na koronavirus. S strani zaposlenih se pričakuje podpora pri vključevanju te tematike v učne in vzgojne vsebine.

Učencem/otrokom se pokaže, kako si je treba pravilno umivati roke. V učne in vzgojne vsebine se bo vključila obravnava aktualnih tem o tej novi bolezni. Poleg posredovanja pravih, strokovnih in preverjenih informacij in napotkov se bo z njimi spregovorilo o temah, kot so strah, zaupanje, sodelovanje, odgovornost, medsebojna pomoč, zmanjšanje stigme in predsodkov.

Starše se bo na roditeljskih sestankih oz. svetu staršev seznanilo glede priporočenega ravnanja v primeru, da zboli družinski član ter ostalimi aktualnimi zadevami, ki so povezane s koronavirusom.

 

 1. Posodabljanje in dopolnjevanje

Načrt se bo kontinuirano obnavljal, dopolnjeval in testiral skladno s potrebami. Priporoča se spremljanje spletnega naslova https://www.nijz.si/ , kjer Nacionalni institut za javno zdravje objavlja obvestila in priporočila za zaščito prebivalcev v zvezi z izbruhom novega koronavirusa.

 

 1. Veljavnost in uporaba

Ta Načrt  stopi v veljavo in uporabo z dnem izdaje in ga šola skupaj z osnovnimi navodili NIJZ glede osnovne higiene objavi na spletnih straneh.

 

Vodja dislociranega oddelka GŠ Murska Sobota:                Ravnatelj:

Suzana Škafar                                                                    Aleksander Mencigar, mag. manag.,prof.

(Skupno 183 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost