Elektronska cigareta (e-cigareta) je izdelek, ki dovaja nikotin s segrevanjem posebne tekočine s pomočjo baterije. Ta tekočina se s segrevanjem spremeni v aerosol, ki se nato vdihuje. Poleg nikotina so glavne sestavine e-cigarete še vlažilci ali topila in arome. Na trgu obstajajo več kot deset let, zaradi česar še niso toliko raziskane kot tobačni izdelki. Ne glede na to pa je uporabnik tega izdelka izpostavljen mnogim zdravju škodljivim snovem, to je rakotvornim, dražilnim in strupenim snovem. V bazen teh snovi štejemo nikotin, vlažilce oziroma topila, arome, aldehide, hlapne organske spojine, policiklične aromatične ogljikovodike, za tobak specifične nitrozamine, majhne delce, kovine in silikatne delce.

Čeprav so e-cigarete manj škodljive od tradicionalnih cigaret, vsebujejo večinoma nikotin. Nikotin pa povzroča zasvojenost, ki zasvoji podobno kot heroin ali kokain. Mladostniki so zelo in bolj kot odrasli dovzetni za zasvojenost z nikotinom. Čim mlajši je posameznik ob začetku uporabe nikotina, večja je  verjetnost, da bo postal zasvojen, hkrati bo pa še bolj zasvojen.

Nikotin je škodljiv za otroke in mladostnike ne glede na to od kod izvira, iz cigarete, vodne pipe ali elektronske cigarete. Adolescenca (najstništvo) je kritično obdobje za razvoj možganov. Privede lahko do trajnih škodljivih učinkov na kognitivne sposobnosti, motenj v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju in zaznavanju zvoka ter zvečane impulzivnosti ali tesnobnosti. Vedno več raziskav tudi kaže, da bo pri mladostnikih, ki sicer ne kadijo cigaret, uporaba elektronske cigarete ali kajenje vodne pipe občutno  povečalo verjetnost, da bodo pričeli s kajenjem drugih tobačnih izdelkov. Izpostavljenost nikotinu lahko v tem obdobju povzroči trajno škodo v procesu razvoja možganov, privede do zasvojenosti in vodi do trajne uporabe tobačnih izdelkov.

V Sloveniji uporablja med odraslimi, starimi od 25 do 74 let, e-cigareto manj kot 1% (uporaba v zadnjih 30 dneh, leto 2016), pri čemer je delež mladostniških uporabnikov znatno višji. V anketi o uporabi elektronskih cigaret kadarkoli v življenju, kjer so v letu 2017 sodelovali 17 letni dijaki iz celotne Slovenije, so ugotovili, da jih je uporabljala več kot tretjina vseh (37 %), v zadnjih 30 dneh pa več kot desetina vseh (12 %).

Uporabo e-cigaret je opaziti tudi v osnovnih in srednjih šolah med učenci in dijaki. V raziskavi, ki jo je NIJZ izvedel leta 2018, so šolski delavci poročali o uporabi elektronskih cigaret na 43 % vseh, v raziskavi sodelujočih, šol iz celotne Slovenije. Med letoma 2016 in 2018 se je odstotek sodelujočih šol, na katerih so šolski delavci poročali o uporabi  e-cigaret, znatno zvišal v osnovnih šolah, ne pa v srednjih šolah, sodelujočih v raziskavi.

Več informacij najdete na spletnih straneh NIJZ:

https://www.nijz.si/sl/elektronske-cigarete-vsebujejo-zdravju-skodljive-snovi
(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)