IZVAJANJE VZGOJO IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA DALJAVO OD 19.10. DO 23.10. 2020

Zaradi poslabšane epidemiološke situacije in v želji preprečitve prenosa okužb s SARS-Cov-2 bomo na podlagi okrožnice MIZŠ na šoli pričeli izvajati vzgojno izobraževalno delo prilagojeno, in sicer:

 • UČENCI OD 1. DO 5. RAZREDA SE BODO IZOBRAŽEVALI NA ŠOLI
 • ZA UČENCE OD VKLJUČNO 6. DO 9. RAZREDA BOMO PRIPRAVILI POUK NA DALJAVO

Na šoli smo vzpostavili enotno platformo za delo na daljavo za vse učence predmetne stopnje ter strokovne delavce. Učence smo v sklopu tehniškega dne usposobili za delo v spletnih učilnicah, v katerih bomo pričeli naslednji teden s poukom na daljavo.

Učenci so dobili tudi podrobna navodila za delo v spletnih učilnicah. V četrtek in petek bodo učitelji po predmetnih področjih dali učencem tudi navodila o poteku in pravilih pouka na daljavo.

Pouk bo potekal v skladu z veljavnim predmetnikom po sklopih in obstoječem urniku.

Za učence, ki bodo prisostvovali pri pouku na šoli, bomo izvajali jutranje varstvo in podaljšano bivanje po ustaljenem urniku. Šolski prevozi bodo potekali nemoteno.

Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

OBVESTILO O UPORABI ZAŠČITNIH SREDSTEV IN PROTOKOLU DELA NA OŠ SVETI JURIJ vezava na Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Z uveljavitvijo Odloka o spremembah Odloka, se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od nedelje, 04. 10. 2020 dalje. Spremembe so vezane predvsem na nošenje mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v vrtcih, šolah, zavodih, visokošolskih zavodih,  univerzah).

»Sprememba  Odloka« določa izjeme, ko uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna, in sicer je to za otroke v vrtcih in učence v osnovni šoli ter dijake v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku.

Prav  tako  maska  ni  obvezna  za  vzgojitelje  predšolskih  otrok  in  vzgojitelje  predšolskih  otrok- pomočnike  pri  opravljanju  neposrednega  dela  z  otroki  ter  učitelje  do  vključno  3.  razreda osnovne  šole,  pri  opravljanju  neposrednega  dela  z  učenci  in  osebe,  ki  izvajajo  organizirano športno vadbo. Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje in učitelji srednjih šol masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje.

Pri  gibanju  otrok  in  zaposlenih  izven  učilnic,  predavalnic  –  v  skupnih  prostorih  zavoda , se uporabljajo  določila  Odloka  o  začasnih  ukrepih  za  zmanjšanje  tveganja  okužbe  in  širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) z dne 18. 09. 2020 – odlok določa obvezno uporabo zaščitnih mask.

Na šoli bomo tudi v prihodnje skrbeli za varnostne ukrepe za zaščito zdravja otrok in zaposlenih ter sledili navodilom in priporočilom NIJZ ter MIZŠ.

Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

Šola v naravi, 2. dan

Šola v naravi, 2. dan

Danes smo se zbudili v sončno jutro. Že zgodaj zjutraj smo se sprehodili do obale in občudovali sončni vzhod. Po zajtrku smo imeli uro pouka. V sobah smo reševali učne liste na temo orientacija. Potem smo šli plavat in urit plavalne tehnike.

(več …)

eAsistent za starše

Spoštovani starši.

V preteklem tednu ste s strani eAsistenta prejeli elektronsko pošto ter SMS sporočilo o potrebnih postopkih za vzpostavitev varne in nemotene komunikacije s šolo.

Obe sporočili sta bili poslani s strani eAsistenta in ne s strani šole. Za nemoteno komunikacijo s šolo ne potrebujete storiti ničesar.

Šola bo, za komuniciranje z vami, še naprej uporabljala komunikacijske kanale, ki smo jih vajeni in jih ves čas uporabljamo:

 • srečanja v živo (odvisno od epidemiološke situacije in priporočil NIJZ),
 • telefonski pogovori,
 • elektronska pošta,
 • pisna obvestila,
 • obvestila na spletni strani.

1. roditeljski sestanek v šolskem letu 2020/21

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da bodo oddelčni roditeljski sestanki potekali v torek, 15. 9. 2020. Glede na trenutne razmere bodo sestanki potekali v skladu s priporočili NIJZ.

O uri sestanka in prostoru, kjer bo sestanek potekal boste starši obveščeni z vabili, ki jih bodo vaši otroci v tem tednu prinesli domov.

SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGE UČENKE IN DRAGI UČENCI!

Začetek novega šolskega leta 2020/2021 je pred nami. Veseli smo, da se bodo 1. septembra vrata naše šole odprla za prav vse učence.

Šolske dejavnosti bodo v šolskem letu 2020/2021 potekale po tako imenovanem modelu B, kar pomeni, da se bodo v šoli šolali vsi učenci v skladu z veljavnim predmetnikom oz. se bo izvajal obvezni in razširjeni program, vendar bodo še vedno veljale določene usmeritve in priporočila NIJZ-a, ki jih bo potrebno upoštevati.

Vodstvo in vsi delavci šole se bomo potrudili, da bomo kvalitetno in na čim bolj prijazen način uspeli realizirati zastavljene načrte za to šolsko leto.

Prav tako vas prosim za veliko mero razumevanja in strpnosti, saj namreč zaradi trenutnih epidemioloških razmer ne moremo napovedati poteka dejavnosti v prihodnje. S skupnimi močmi bomo ZMOGLI tudi v tem šolskem letu! Želim si, da bomo tudi tokrat vzdrževali in negovali kulturo medsebojnega spoštovanja in zaupanja.

Naj nam bo novo šolsko leto naklonjeno, predvsem z zdravjem in spoznavanjem novih učnih vsebin.

V imenu vseh delavcev šole,

Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

OBVESTILO STARŠEM PRED PRIČETKOM POUKA

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

 1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 2. Otroku ni bila odrejena karantena.
 • V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
 • Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
  s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi
za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

Protokol za izvajanje vzgojo izobraževalnega dela v šolskem letu 2020-2021

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: model B-OŠ

Šola je poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelala protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model po katerem se izvaja pouk v šoli predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov.

Prvi šolski dan

Pogum ni odsotnost strahu, temveč zmaga nad njim.
Pogumen človek ni tisti, ki strah ne čuti, ampak tisti, ki strah premaga.
(Nelson Mandela)

Poletje je mimo in približuje se 1. šolski dan.

Z učenci od 2. do 9. razreda se vidimo  1. 9. 2020 ob 8.00 uri v šolskem amfiteatru.

Nestrpno vas že pričakujemo vaši razredniki in ostali učitelji. S sabo prinesite svoje šolske potrebščine in obilo dobre volje.

Trenutne razmere zahtevajo od nas veliko strpnosti, discipline in poguma. Obnašali se bomo zaščitniško do sebe in drugih. Lahko rečemo, da imamo srečo, saj smo vse to preizkusili že ob koncu prejšnjega šolskega leta (razkuževanje, zaščitne maske, primerna razdalja,…) in OBVLADAMO!

Učenci podružnične šole Pertoča in prvošolčki s Pertoče se zberete, letos izjemoma,  pred vašo šolo na Pertoči ob 8.00 uri, kjer je že vse pripravljeno za vas.

Prvošolčke, ki prihajajo na matično šolo, učiteljice že nestrpno pričakujemo v amfiteatru naše šole ob 9.00 uri.