Delavnica borilnih veščin

V četrtek, 23. 6. 2022 bo od 14. do 18. ure v šolski telovadnici potekala delavnica borilnih veščin. Udeleženci naj imajo s seboj športno opremo, vodo in malico. Prijave so obvezne.  

Učiteljica: Katarina Marič

Predaja ključa

Predaja ključa

V torek, 14. 6. 2022, so po koncu pouka učenci 9. B izvedli igre v okviru že tradicionalne “predaje ključa” razredu, ki bo v novem šolskem letu najstarejši na šoli.

(več …)
BRALNI VIKEND – 5. razred

BRALNI VIKEND – 5. razred

Susanna Mattiangeli: MINA HB

Na tih deževen dan, pravzaprav je to bilo v soboto, 28. 5. 2022, smo se učiteljici in učenci petega razreda zbrali v šoli in prebrali knjigo Susanne Mattiangeli: Mina HB – Zapiski, osebne zadeve, resnične in izmišljene zgodbe.

(več …)
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 2021/22

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 2021/22

V četrtek, 26. 5. 2022, smo po 2-letnem premoru zaradi corona ukrepov bralno sezono zaključili z obiskom ustvarjalcev. Učenci, ki so letos opravili bralno značko, so si za nagrado ogledali predstavo Mali princ v izvedbi Društva za boljši svet. Pred začetkom predstave sta učence pozdravila knjižničarka in ravnatelj in jih spodbudila k temu, da bi še naprej vestno brali. Nato so nam igralci na odru (v šolski telovadnici) pričarali različne poglede na svet. Mali princ nam je pokazal, iz katere perspektive in na kakšen način je lahko svet veliko lepši.

(več …)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šol letu 2022/2023

Učenci  4., 5. in 6. razreda bodo z naslednjim šolskim letom lahko obiskovali tudi pouk neobveznih  izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

(več …)

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred.

(več …)